Pro školy

 • typ projektu: inspiromat
  předmět: matematika, výtvarná výchova, ekologie
  téma: příroda, životní prostředí, člověk a zvíře, tučňák, počítání
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: výtvarná výchova, český jazyk a literatura
  téma: interaktivní kniha, autorská kniha, materiál, psaní
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, teologie, filosofie, český jazyk a literatura
  téma: příroda, les, zvířata, přátelství, svět, dětství, já, ty
  věková skupina: 4–8
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, historie
  téma: etnický původ, svět, multikulturní dialog, režim, Sýrie
  věková skupina: 11+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: historie, občanská výchova, český jazyk a literatura, multikulturní výchova
  téma: cizinec, etnický původ, etika, svět
  věková skupina: 9+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: mateřská škola
  téma: adopce, dětství, samota, rodina, vztahy
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: historie, český jazyk a literatura
  téma: válka, odvaha, člověk a zvíře, cestování, svět, dobrodružství
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, výtvarná výchova, český jazyk a literatura
  téma: statečnost, jinakost, zvůle mocných
  věková skupina: 9+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: mateřská škola, první čtení
  téma: rodina, dětství, samota, vztahy, přátelství, láska
  věková skupina: 4+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova
  téma: dětství, adopce, rodina, přátelství
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, český jazyk a literatura
  téma: smrt, bolest, vztahy, rodina, blízkost
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: výtvarná výchova
  téma: materiál, průvodce, příručka
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: český jazyk a literatura, občanská výchova
  téma: samota, strach, dětství
  věková skupina: 6+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, teologie, filosofie, první čtení, český jazyk a literatura
  téma: příroda, les, zvířata, přátelství, malý, velký
  věková skupina: 3+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: mateřská škola, český jazyk a literatura, první čtení
  téma: abeceda, písmeno, první čtení, rým, báseň, hra
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: prvouka, přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova
  téma: příroda, strom, životní prostředí, materiál
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: český jazyk a literatura, občanská výchova
  téma: dobrodružství, statečnost, zvůle mocných, vyhnanství, příroda
  věková skupina: 9+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: pedagogika
  téma: učení, učitel, lempl, škola, jazyk, literatura
  věková skupina: pro vyspělé a dospělé
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: přírodopis, prvouka
  téma: tělo, člověk, lidské tělo
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: historie, český jazyk a literatura
  téma: dobrodružství, statečnost, svět, rychlost, dospívání
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: přírodověda, přírodopis
  téma: vítr, příroda, meteorologie
  věková skupina: 5+