Jednou budeš Arab

Typ projektu
inspiromat
Autor
Ilustrace
Předmět
občanská výchova
historie
Téma
etnický původ
svět
multikulturní dialog
režim
Sýrie
Věková skupina
11+