Magdalena Rutová: RadioBUCH v XAO

Magdalena Rutová: RadioBUCH28.3. od 16 h dílna, od 18 h vernisářPoslechová a kreslící interaktivní výstava ke knížce Radio Buch. Radio BUCH zahrnuje audioknihu a k ní přidružený dokreslovací sešit. Navýsost interaktivní zábava pro dětské čtenáře. Jednotlivými kapitolami Radia BUCH ve zvukových nahrávkách provází osmiletá emancipovaná žena, která díky dobrodružnému kariérnímu růstu během pouhých devíti kapitol zjistí, že většina lidských povolání je nezáviděníhodných. Ale to už do knihy vstupuje posluchač – podle svého může vyprávění ilustrovat, dovyprávět, vymýšlet alternativní děj. K poslechu na radiobuch.cz.Pro děti od sedmi let.Kniha RadioBUCH vyšla v nakladatelství Baobab.Výstava potrvá do konce května.7.4. od 16 do 17.30 proběhne druhá doprovodná dílna k výstavě. Registrace na xaoinfo@gmail.com.