Jiri Dvorak

Jiří Dvořák

Frýdlant, 1970
Překladatel
Redaktor
Spisovatel

Po absolvování Vysoké školy zemědělské, obor rostlinné biotechnologie,  pracoval v různých redakcích jako korektor a redaktor. Spolupracoval s řadou novin i časopisů a s Českým rozhlasem.