Drahunka

Drahoslava Janderová

1946, Teplice nad Metují
Překladatel
Redaktor

Překladatelka z francouzštiny a italštiny a redaktorka, bez které by se naše nakladatelství neobešlo. Od začátku rediguje velké i menší texty a překlady a překládá některé z velkých dobrodružných textů do edice BigBao. Po maturitě (1964) na Střední ekonomické škole pro zahraniční obchod v Praze studovala tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě 17. listopadu v Praze. Během ročního pobytu ve Francii (1968–69) navštěvovala Institut des professeurs du français à l'étranger na Sorbonně v Paříži. V letech 1969–89 se věnovala překladatelské činnosti ve svobodném povolání, spolupracovala zejména s revuí Světová literatura a s agenturou DILIA (překlady divadelních her), publikovala řadu doslovů, článků a studií o italské a francouzské literatuře. Od 2. poloviny 70. let se podílela na vydávání samizdatové literatury. 1990–95 pracovala v redakci Literárních novin, 1996–2005 byla redaktorkou v nakladatelství Academia v Praze. Z francouzské literatury překládá zejména uměleckou prózu 19. a 20. století, z italské literatury se soustřeďuje především na dílo prozaika P. Leviho. Z obou jazyků překládá a rediguje také odborné publikace výtvarného zaměření. V 80. letech vyšly pod jejím jménem některé překlady jejího manžela, divadelního a literárního kritika, spisovatele a překladatele Sergeje Machonina (1918–1995). V posledních letech se věnuje zejména překladům literatury pro děti a mládež. V roce 2007 byla odměněna výročním oceněním Zlatá stuha za překlad knihy francouzského autora Timothée de Fombella: Tobiáš Lolness – Život ve větvích.

Vybrané překlady z francouzštiny: 

Achard, Marcel: Tajtrlík (Gugusse; D, Praha, Dilia 1979)
Ajar, Emile:
Život s krajtou (Gros-Câlin; R, Praha, Práce 1984, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Anglade, Jean:
Nemusí pršet, jen když kape (La bonne rosée; R, Praha, Svoboda 1984, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Anouilh, Jean:
Julián (Ne réveillez pas madame...; D, Praha, Dilia 1974)
Balzac, Honoré de:
Lilie v údolí (Le lys dans la vallée; R, Praha, Svoboda 1976)
Diderot, Denis:
Je dobrý? Je zlý? (Est-il bon? Est-il méchant?; D, Praha, Dilia 1972)
Duras /Durasová/, Marguerite:
Celé dny po stromech (Des Journées entières dans les arbres; D, Praha, Dilia 1970)
Gary, Romain:
Lady L. (Lady L.; R, Praha, Práce 1990, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Gary, Romain:
Příslib úsvitu (La promesse de l'aube; R, Praha, Svoboda 1986)
Kristofová, Agota:
Třetí lež (Le troisième mensonge, R, in: Důkaz / Třetí lež, Praha, Mladá fronta 2001)

Merrien, Jean: Záhadný Kryštof Kolumbus (Cet étrange Christophe Colombe, R, Praha, Olympia 1972)

Raspail, Jean: Já, Antoine de Tounens, král patagonský (Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, R, Praha, Práce 1987)

Sand /Sandová/, George: Consuela (Consuelo; R, Praha, Svoboda 1988)
Simenon Georges,
Slečny z Concarneau, Malempin (Les demoiselles de Concarneau, Malempin, R, Praha 1985, Svoboda)

Simenon, Georges: Měsíční úžeh (Le coup de lune; R, in: Vlak / Měsíční úžeh, Praha, Svoboda 1979)
Tournier, Michel:
Kašpar, Melichar a Baltazar (Gaspard, Melchior et Balthazar; R, Praha, Mladá fronta 1999, + Abigail Kozlíková, Jarmila Fialová)
Tournier, Michel:
Král duchů (Le Roi des Aulnes; R, Praha, Odeon 1988, Drahoslava Janderová = Sergej Machonin)
Fombelle de, Timothée:
Tobiáš Lolness I – Život ve větvích (Tobie Lolness I – La vie suspendue, R, Praha, Baobab 2008)

Fombelle de, Timothée: Tobiáš Lolness II – Elíšiny oči (Tobie Lolness II – Les yeux d´Elisha, R, Praha, Baobab 2009)

Makine, Andreï, Rekviem za Východ (Rekviem pour l´Est, R, Praha, Paseka 2009)


Vybrané překlady z italštiny:


Bernari, Carlo – Vecchi, Pierluigi de: Tintoretto (L'opera completa del Tintoretto; monografie, Praha, Odeon 1981)
Lassaigne, Jacques – Minervin /Minervinová/, Fiorella:
Edgar Degas (Edgar Degas; monografie, Praha, Odeon 1985)
Ledda, Gavino:
Drsné pastorále (Padre padrone; R, Praha, Odeon 1982)
Levi, Primo:
Je-li toto člověk (Se questo è un uomo; R, Praha, Sefer 1995)
Levi, Primo:
Potopení a zachránění (I sommersi e i salvati; R, Kolín nad Rýnem, index 1989; Praha, Mladá fronta 1993)
Procacci, Giuliano:
Dějiny Itálie (Storia degli italiani; monografie, Praha, Lidové noviny 1997, + Bohumír Klípa, Kateřina Vinšová)

Hovory s Primo Levim (Primo Levi: Interviste e conversazioni 1963-1987; rozhovory, uspořádal Marco Belpoliti, Praha Litomyšl, Paseka 2003)