Zu

Zuzana Demlová

Spisovatel

Zuzana Demlová působí mezioborově v oblastech komunity, umění a vzdělávání. V rámci naplňování strategie pro kulturu a cestovní ruch vede pro městskou samosprávu v Jihlavě projekt Jihlava vzdělává kulturou. Od roku 2018 koordinuje pro Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA projekt Škola tančí. Je spoluzakladatelkou sdružení KVAS, v němž vede projekty zaměřené na veřejný prostor (zážitková hra Urban Game v Jihlavě a Praze 14), podílí se na tvorbě koncepcí, metodik a lektoruje ve vzdělávacích projektech (mediální dílna Hatefree – Škola pro všechny / Média tvořivě pro sdružení Aisis / Využití digitální fotografie ve výuce výtvarné výchovy pro pedagogy ve spolupráci s NG Praha / IntegrArt a Art for Social Change – Play Against Violence ve spolupráci s organizací Media Artes Ohrid, Makedonie). Její kniha Pohádky o kolečkách a nekonečnu byla oceněna v soutěži Zlatá stuha 2019 v kategorii literatury faktu pro děti. Je absolventkou oboru multimédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Absolvovala stáže na Akademii výtvarných umění, Kluž, Rumunsko a na Akademii výtvarných umění, ateliér multimédia, Milán, Itálie.