Lasocki

Wiesław A. Lasocki

Ciechanów, 1913 - GB 1996
Spisovatel

Wiesław Antoni Lasocki vystudoval právnickou fakultu (diplom získal v roce 1936) a ihned nastoupil na vojnu. Druhá světová válka ho překvapila dřív, než začal s kariérou právníka, dřív, než mohl založit rodinu. Probudila v něm ale kronikáře: na všech místech — včetně zajateckého tábora — zaznamenával, co prožil. V poválečném Londýně v zápiscích pokračoval, psal také pro polské exilové noviny a nakladatelství.