Richard Glazar

Richard Glazar

Praha, 1920 - Praha, 1997
Spisovatel

Část dětství prožil v Kolíně u svých prarodičů, kde také dva roky navštěvoval gymnázium. Maturoval v roce 1939 v Praze a od května 1940 pracoval dva roky jako zemědělský dělník v Povltaví. Pro svůj židovský původ byl v září 1942 nacisty transportován do Terezína a o měsíc později do vyhlazovacího tábora Treblinka. V roce 1943 při povstání v táboře se mu jako jednomu z mála podařilo se svým spoluvězněm Karlem Ungerem utéct a prošli přes Polsko do Německa, kde se dva roky skrývali pod falešnou identitou. Po válce dostudoval, byl však politicky perzekvován a v roce 1969 emigroval s rodinou do Švýcarska. V letech 1963 a 1971 vypovídal v Düsseldorfu v procesech jako jeden z 54 přeživších Treblinku. Po listopadu 1989 nejprve Prahu jen navštěvoval, nakonec zde trávil většinu času.

Již na začátku srpna 1968 odevzdal do nakladatelství rukopis knihy o Treblince. Nakonec kniha vyšla nejdřív německy v roce 1992 v nakladatelství Fischer Verlag a teprve o dva roky později česky v nakladatelství Torst pod názvem Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Po jejím vydání uskutečnil řadu besed a přednášek o holocaustu, antisemitismu a xenofobii. V roce 1997 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy.