magdaléna křížová

Magdaléna Křížová

Praha, 1978
Překladatel
Redaktor

Je absolventkou oboru hebraistika na FF UK. Zabývá se moderní izraelskou hebrejskou literaturou a z její překladatelské dílny vyšla již celá řada překladů. Uvedla na českou scénu díla A. B. Jehošuy (romány Milenec, Molcho, Cesta na konec tisíciletí a Pan Mani), přeložila také díla Sajjida Kašuy, Etgara Kereta nebo Amira Gutfreunda a dalších autorů. Vyučuje moderní hebrejskou literaturu se zaměřením na problematiku překladu.