Josef Hirsal

Josef Hiršal

1920, Chomutičky — 2003 Praha
Překladatel
Spisovatel

Josef Hiršal byl český básník a překladatel. Tvořil se svou spolupracovnicí a partnerkou Bohumilou Grögerovou. Společně s ní také obdržel v roce 1986 cenu Toma Stopparda za dílo Let let.
Josef Hiršal pochází z rolnické rodiny. Základní vzdělání získal v Chomuticích, kam se rodina přestěhovala. Po ukončení měšťanky studoval v Jičíně na učitelském ústavu, kde roku 1940 maturoval. Po studiích byl krátce učitelem, pak lesním manipulantem. V roce 1945 se stal redaktorem deníku Svobodné slovo, poté redaktorem nakladatelství Orbis. V letech 1950–58 se stal postupně redaktorem v nakladatelstvích Brázda, Naše vojsko a Československý spisovatel.
Josef Hiršal byl členem literární skupiny Ohnice kolem básníka Kamila Bednáře a v jejím stejnojmenném sborníčku také uveřejňoval své básně.
V letech 1959–63 působil jako vedoucí propagace, v revui Knižní kultura jako zástupce šéfredaktora. Od roku 1966 se zabýval jen spisovatelskou a překladatelskou činností.