Jindřich Janíček

Jindřich Janíček

Ilustrátor

Ilustrátor, absolvent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a ateliéru ilustrace na UMPRUM. Je autorem knih Přicházíme v míru ve jménu lidstva, K večeru spustil se déšť a Podivuhodná robotí expedice. U práce nejraději poslouchá The White Stripes.

Ilustrace knih