Sempé

Jean-Jacques Sempé

Bordeaux, 1932
Ilustrátor
Spisovatel

Francouzský humoristický kreslíř. V Čechách se proslavil svými ilustracemi k sérii knih Reného Goscinnyho Malý Mikuláš, je ale především autorem legendárních kreslených knih, příběhů a vtipů. 

Ve dvanácti letech nakreslil první vtipy a karikatury, o dva roky později opustil školu a vystřídal několik dočasných zaměstnání: stal se prodavačem kol, podomním obchodníkem se zubní pastou v prášku, praktikantem na dětských táborech a dodavatelem vína. Na začátku padesátých let se před Sempém otevřela kariéra humoristického kreslíře. První kresby otiskuje v novinách Sud Ouest. Pomocnou ruku mu podal v té době slavný humorista Chaval. Belgický rozhlasový týdeník Le Moustique použil několik jeho kreseb na titulní stranu a Sempé byl záhy požádán, aby vytvořil vlastní postavičku. Nakreslil chlapečka na kole a dal mu jméno malý Mikuláš (podle reklamy na obchod s vínem Nicolas). Šéfredaktor ho propojil s Reném Goscinnym a podporoval je, aby společně udělali komiks. Tak vznikla série komiksových gagů, které byly v časopise uveřejňovány každý týden. O několik let později vzniká první kniha o malém Mikulášovi.

Od roku 1953 Sempé pravidelně publikuje v několika zásadních francouzských novinách a časopisech, v roce 1978 se poprvé stal autorem obálky časopisu New Yorker. Od roku 1962 vydává v nakladatelství Denöel téměř každoročně album kreslených humorných příběhů.