Anna Kocmanová

Anna Kocmanová

Praha, 1985
Ilustrátor

Vystudovala VOŠ Václava Hollara a poté obor ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni v ateliéru doc. ak. mal. Mikoláše Axmanna. Za absolventskou práci Bibliofilie Odysseia jí byla udělena Cena děkana fakulty za vynikající diplomovou práci. Během studia absolvovala roční stáž v ateliéru ilustrace prof. ASP Mirosława Adamczyka a v ateliéru litografie prof. zw. Stefana Ficnera na UAP v Poznani. Věnuje se ilustraci, grafice, knižní vazbě a kurzům pro děti i dospělé.  Žije a pracuje na hospodářství nedaleko Plzně.