Anezka Kasalova

Anežka Kasalová

1992
Překladatel

Anežka Kasalová (*1992) pochází ze západočeského pohraničí, kde se od dětství podílela na projektech přeshraniční spolupráce. Navštěvovala gymnázium v bavorském Weidenu, poté studovala bohemistiku a překladatelství na FF UK. Do češtiny kromě několika kratších teoretických prací přeložila básnickou deníkovou tvorbu císařovny Sisi. V současné době se zabývá zejména dětskou literaturou. Žije s rodinou a zvířaty v severních Čechách.