Pro školy

Každý dobrý pedagog ví, že kvalitní knihy jsou nejlepší a nejzábavnější učebnice. Při čtení se děti učí vlastně mimovolně. Je škoda, že knihy k učení tak málo využíváme… Projekt Baobab roste ve škole je určen učitelům, družinářům i ředitelům, ale také knihovníkům, lektorům, skautským vedoucím a všem, kdo knihy používají při práci s dětmi.

Abyste co nejrychleji našli, co hledáte, rozdělili jsme knihy z Baobabu podle vyučovacích předmětů a témat, která se objevují v RVP. Vybrali jsme z našich knížek ty, které se dají jednoduše použít při výuce: ať už na nich budete vysvětlovat složitá společenská témata, využijete je pro školu hrou, jako zpestření a zkvalitnění hodin výtvarné výchovy, nebo budou sloužit jako předloha k táborové hře. Vyberte si vyučovací předmět nebo téma a náš inspiromat vám doporučí knihy, které se ho týkají.

A nejen to! Některé z knížek vám ve třídě, v knihovně nebo jinde může osobně představit samotný autor, ilustrátor či lektor, který s knihou pracuje. Dostanete tak téma doslova ve 3D a živě. Vyberte si, zda chcete dětem nabídnout autorské čtení, dílnu, divadlo nebo přednášku.

Na kartě akce najdete, pro jak staré děti je určená, jak dlouho trvá a také kolik stojí. V případě, že budete mít o některou zájem, neváhejte nás kontaktovat. Každá z doprovodných akcí k našim knihám je vybavena jednoduchým objednávacím formulářem. Pokud máte dotazy, napište nám na: redakce@baobab-books.net. Společně naplánujeme akci tak, aby splnila vaše i dětská očekávání.

 

 

 

 • typ projektu: inspiromat
  předmět: matematika, výtvarná výchova, ekologie
  téma: příroda, životní prostředí, člověk a zvíře, tučňák, počítání
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: dílna
  předmět: prvouka, přírodopis, přírodověda, rodinná výchova, občanská výchova
  téma: tělo, bolest, miniatura
  věková skupina: 4–8
 • typ projektu: dílna
  předmět: historie, český jazyk a literatura, výtvarná výchova
  téma: pohádka, jazyk, zvuk
  věková skupina: 5–12
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: občanská výchova, rodinná výchova
  téma: vztahy, svět, dětství, člověk
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: dílna
  předmět: dějepis, výtvarná výchova
  téma: člověk a prostředí, vztahy, scénografie, vesnice, materiál
  věková skupina: 5–8
 • typ projektu: dílna
  předmět: občanská výchova, výtvarná výchova, multikulturní výchova
  téma: člověk a prostředí, vztahy, město, svět, materiál, interaktivní kniha
  věková skupina: 4–8
 • typ projektu: autorské čtení, divadlo
  předmět: český jazyk a literatura
  téma: desperát, western, kovboj, dobrodružství, svoboda, cestování, čtení, literatura
  věková skupina: pro první a druhý stupeň
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: výtvarná výchova, český jazyk a literatura
  téma: interaktivní kniha, autorská kniha, materiál, psaní
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: dílna
  předmět: výtvarná výchova, rodinná výchova
  téma: vztahy, panenka, materiál, šití
  věková skupina: 8–11
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, teologie, filosofie, český jazyk a literatura
  téma: příroda, les, zvířata, přátelství, svět, dětství, já, ty
  věková skupina: 4–8
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, historie
  téma: etnický původ, svět, multikulturní dialog, režim, Sýrie
  věková skupina: 11+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: historie, občanská výchova, český jazyk a literatura, multikulturní výchova
  téma: cizinec, etnický původ, etika, svět
  věková skupina: 9+
 • typ projektu: autorské čtení
  předmět: český jazyk a literatura, rodinná výchova
  téma: sen, přátelství, zvíře, soužití, vztahy, rodina
  věková skupina: 9–13
 • typ projektu: dílna
  předmět: mateřská škola
  téma: příroda, cestování, rybaření, moře, balení, město
  věková skupina: 3+
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: občanská výchova, český jazyk a literatura
  téma: rodina, vztahy, příbuzní, soužití, chování
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: dílna
  předmět: první čtení, český jazyk a literatura
  téma: zvíře, město, roční období, životní prostředí
  věková skupina: 6–∞
 • typ projektu: autorské čtení
  předmět: první čtení
  téma: fantazie, příroda, prázdniny, zvíře
  věková skupina: 6–10
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: prvouka, přírodověda, výtvarná výchova
  téma: příroda, koza, čas, venkov, hospodářství, koloběh
  věková skupina: 5–12
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: přírodověda, prvouka
  téma: příroda, člověk a zvíře, deník, hospodářství, každodennost, zvíře, etika, ekologie
  věková skupina: 6–10
 • typ projektu: dílna
  předmět: první čtení, český jazyk a literatura
  téma: had, kůň, zvíře, vtip, přátelství, absurdita, nepřátelství
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: mateřská škola
  téma: adopce, dětství, samota, rodina, vztahy
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: prvouka, přírodověda, hudební výchova
  téma: ekologie, příroda, životní prostředí, člověk a prostředí, krajina, les
  věková skupina: 6–10
 • typ projektu: dílna
  předmět: výtvarná výchova, český jazyk a literatura
  téma: hra, tvorba, lidské tělo, materiál, slovní hříčky, interaktivní kniha
  věková skupina: 4–8
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: historie, český jazyk a literatura
  téma: válka, odvaha, člověk a zvíře, cestování, svět, dobrodružství
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: dílna
  předmět: hudební výchova, výtvarná výchova
  téma: lidové písně
  věková skupina: 5–12
 • typ projektu: dílna
  předmět: vlastivěda, český jazyk a literatura
  téma: město, psaní, čtení, život, člověk a prostředí
  věková skupina: 11+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, výtvarná výchova, český jazyk a literatura
  téma: statečnost, jinakost, zvůle mocných
  věková skupina: 9+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: mateřská škola, první čtení
  téma: rodina, dětství, samota, vztahy, přátelství, láska
  věková skupina: 4+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova
  téma: dětství, adopce, rodina, přátelství
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: autorské čtení
  předmět: přírodopis
  téma: příroda, zvířata, hmyz, havěť
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, český jazyk a literatura
  téma: smrt, bolest, vztahy, rodina, blízkost
  věková skupina: 8+
 • typ projektu: autorské čtení, dílna, divadlo
  předmět: český jazyk a literatura, prvouka, dějepis
  téma: piráti, plavba, dobrodružství, svoboda, cestování, čtení, literatura
  věková skupina: pro první a druhý stupeň
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: prvouka, teologie, občanská výchova, dějepis, výtvarná výchova
  téma: Bible, archa, Noe, archetyp, člověk a zvíře, vztahy
  věková skupina: 5–12
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: dějepis, zeměpis, občanská výchova, výtvarná výchova
  téma: svět, mapa, orientace, průvodce, cestování, dobrodružství, atlas
  věková skupina: 6–12
 • typ projektu: dílna
  předmět: matematika, občanská výchova, teologie, filosofie
  téma: nekonečno, čas, měřítko, počítání
  věková skupina: 7–9
 • typ projektu: autorské čtení
  předmět: prvouka, přírodověda, výtvarná výchova
  téma: příroda, pes, každodennost, čas, venkov, hospodářství, svátek, koloběh, život, smrt
  věková skupina: 5–8
 • typ projektu: dílna
  předmět: občanská výchova, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, prvouka
  téma: práce, zaměstnání, povolání, audiokniha, interaktivní kniha, dokreslovací sešit
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: výtvarná výchova
  téma: materiál, průvodce, příručka
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: dílna
  předmět: výtvarná výchova, český jazyk a literatura
  téma: rodina, fantazie, hádanka, koupelna
  věková skupina: 6–11
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: český jazyk a literatura, občanská výchova
  téma: samota, strach, dětství
  věková skupina: 6+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: občanská výchova, teologie, filosofie, první čtení, český jazyk a literatura
  téma: příroda, les, zvířata, přátelství, malý, velký
  věková skupina: 3+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: mateřská škola, český jazyk a literatura, první čtení
  téma: abeceda, písmeno, první čtení, rým, báseň, hra
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: prvouka, přírodověda, přírodopis, výtvarná výchova
  téma: příroda, strom, životní prostředí, materiál
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: dílna
  předmět: dějepis, zeměpis, občanská výchova, výtvarná výchova
  téma: město, Istanbul, cestování, průvodce, turisté, památky
  věková skupina: 9–13
 • typ projektu: přednáška
  předmět: dějepis, zeměpis, občanská výchova, výtvarná výchova
  téma: město, svět, Praha, turisté, památky
  věková skupina: 12–14
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: český jazyk a literatura, občanská výchova
  téma: dobrodružství, statečnost, zvůle mocných, vyhnanství, příroda
  věková skupina: 9+
 • typ projektu: autorské čtení
  předmět: dějepis, občanská výchova
  téma: válka, holocaust, transport, Terezín, přátelství, etnický původ, etika
  věková skupina: 11+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: pedagogika
  téma: učení, učitel, lempl, škola, jazyk, literatura
  věková skupina: pro vyspělé a dospělé
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: přírodopis, prvouka
  téma: tělo, člověk, lidské tělo
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: historie, český jazyk a literatura
  téma: dobrodružství, statečnost, svět, rychlost, dospívání
  věková skupina: 10+
 • typ projektu: dílna
  předmět: prvouka, občanská výchova, teologie, dějepis, výtvarná výchova
  téma: svátek, čas, každodennost, Bible, krajina, mystérium
  věková skupina: 5–12
 • typ projektu: dílna
  předmět: teologie, vlastivěda, občanská výchova, dějepis, výtvarná výchova, prvouka
  téma: svátek, čas, každodennost, Bible, krajina, mystérium
  věková skupina: 5–12
 • typ projektu: inspiromat
  předmět: přírodověda, přírodopis
  téma: vítr, příroda, meteorologie
  věková skupina: 5+
 • typ projektu: dílna
  předmět: český jazyk a literatura, výtvarná výchova, praktické činnosti
  téma: domov, vztahy, sourozenec, dobrodružství, rodina
  věková skupina: 8–11
 • typ projektu: autorské čtení, dílna
  předmět: přírodověda, vlastivěda, český jazyk a literatura
  téma: fantastická zvířata, příroda, zvířata, dobrodružství, deník, cestování
  věková skupina: 8–11