Malé černé pohádky pro nebojácné děti

Typ projektu
Baobab roste ve škole
Předmět
První čtení
Vlastivěda
Zeměpis
Multikulturní výchova
Téma
svět
kulturní diference
etnický původ
respekt
komunikace
cestování
vyprávění
Věková skupina
7-9
Cena

269  Kč

Nezávazně objednat

Kontaktní údaje