Výstava

Luboš Drtina patří mezi nejvyhraněnější grafické designéry. Používá, jasný a výrazný grafický jazyk. Jeho úpravy knih i ilustrace jsou snadno rozpoznatelné a nezaměnitelné. A navíc je sám obětavým vydavatelem, mimo jiné i pečlivě vypravených knih Miloše Doležala. A něco v L.D. zůstalo i z časů kdy hrubě xeroxoval a skládal časopis VOKNO. Otlučená písmena, velké detaily a znakové kresby...Rozhovor s Lubošem Drtinou v Českém rozhlase Rozhovor v táborském týdeníku Sedmička.