Výstava

Přijměte pozvání do Chebu, kde toho času v GAVU (Galerii výtvarného umění) uvidíte Rykrovu Kofilu (Opus Magnum) a jiné skvosty z Orionky, ale také ilustrace Darji Čančíkové a první přírůstek v Galerii pod Baobabem, novém prostoru pro děti v druhém patře. Najdete zde hernu, čítárnu a obrůstající galerii s prvním kaktusem právě od Darji (velikost poznáte podle zásuvky...). Vernisage startuje v 17 hodin, možná zahraje i TAkapela. http://www.gavu.cz/