ilustrace

David B. / Zahrada ve zbrani

Středověk: doba mystických vytržení, náboženských blouznění a očekávání konce světa. Lidé bloudí po zemi hledají cestu, která by je přivedla přímo k Bohu. Něteří kážou a bouří se proti oficiálnímu církevnímu kánonu i úpadku, jiní opouštějí rodiny, utíkají z domovů a zakládají ideální města nebo se zbavují majetků…

Rohan, pražský měšťan, vidění, ve kterém praotec Adam vyzývá k opuštění tohoto světa a znovunalezení
ráje. Aby toho dosáhl musí projít Eviným lůnem…

Rohan vyzývá své věrné, aby ho následovali, a vzniká tak sekta Adamitů…

Na opačném břehu stojí Jan Žižka, jehož věrní založili město Tábor. I oni čekají na konec světa…

Následuje však jen válka lemovaná násilím a utrpením…

184x264 | 112 stran | 2015 | 320 Kč | Baosvět | koupit