ilustrace

Daniel Pennac / Učení mučení

částečně autobiografické knize Učení mučení vychází Daniel Pennacparadoxní osobní zkušenosti: tento ve školních letech špatný žák, „beznadějný případ“, narozenýdobře zajištěné středostavovské rodině, která ho po mnoha průšvizích poslala do neoblíbené internátní školy, nakonec vystudoval vysokou školutřicet let působil jako učitel na druhém stupniprofesor francouzštinyfrancouzské literatury na lyceu. A po roce 1973 dokonce začal psátjeho románový cykluspotrhlé rodině Malaussénových mu přinesl neobyčejný úspěchčtenářůkritiky

Ve své knize Učení mučení líčí, jak se trpké dětské zkušenosti beznadějného žákalempla, navíc postiženého dysortografií, později promítly do jeho přístupužákům (často pracovalproblematickými dětmi na předměstských sídlištích), jak je při hodinách poněkud svérázným způsobem motivovaljak jeho výuka naučila žáky mysletčasto je rozhodujícím způsobem poznamenala na celý život. Kniha Učení mučení získala ve Franciiroce 2007 prestižní Renaudotovu cenu.

140x195 | 208 stran | 2014 | Mi.Mo