ilustrace

Sylva Fischerová

 

Sylva Fischerová se narodila 5. listopadu 1963 v Praze. Po počátečních

studiích filozofie na Filozofické fakultě a fyziky na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze nakonec vystudovala

klasickou filologii a pracuje v Ústavu řeckých

a latinských studií na FF UK. Žije v Praze. Vydala básnické sbírky

Chvění závodních koní (1986), Velká zrcadla (1990), V podsvětním

městě (1994), Šance (1999), Krvavý koleno (2005), Anděl na okně

(2007) a Tady za rohem to všecko je (2011); dále publikovala soubory povídek Zázrak (2005) a Pasáž

(2011) a dvě knihy pro děti: Júla a Hmýza (2006) a Egbérie a Olténie (2011).

Edičně připravila tituly Původ poezie (2006) a Mýtus a geografie (2008),

vždy s J. Starým, a dále J. L. Fischer: Výbor z díla I-II (2007; 2009, s J. Šulcem). Její verše

byly přeloženy do řady jazyků a knižně vyšly v angličtině

(The Tremor of Racehorses, 1990; The Swing in the Middle of

Chaos, 2010); prózy byly přeloženy do polštiny (Cud; soubor povídek,
2008) a holandštiny (Dood, waar is je wapen?, 2011)

Ohlasy v tisku:
Česko jedna báseň
Festival spisovatelů

knihy