Datum výstavy: 
19.2.2011 - 13.3.2011
Text: 

Tuto sobotu v 16 hodin srdečně zveme na zahájení výstavky kreseb ostravské malířky Hany Puchové v Baogalerii v Táboře.Hana Puchová se narodila v roce 1966 v Ostravě, absolvovala ateliér ilustrace a grafiky Jiřího Šalamouna v Praze a dnes opět žije a pracuje v OstravěZde věta přesná od Jana Balabána o : Její prostá a hmotná stylizace figur i věcí vzdoruje vší rafinovanosti a estetickému zapouzdření, které mění předměty v artefakty, jak bývá u obrazů interiérů a zátiší často zvykem.Puchová je naopak jaksi dětsky či donkichotsky rozhodnuta nemalovat obrazy věcí a lidí, ale věci a lidi samotné. Avšak jako malířka nic jiného než obrazy malovat nemůže, zkouši je tedy vytvořit znova, své vlastní, a tak se její v podstatě figurativní tvorba zbavuje popisnosti a přímé reference k realitě.Ohlasy v médiích:Rozhovor pro Český rozhlasČlánek o výstavě Hany Puchové v týdeníku Mladá fronta Sedmička. 

Obrázky: 
Datum: 
5.9.2011
Obrázky: 
Text: 

Potřetí jsme si vystřihli týden na konci léta v Banskej Štiavnici.Přímo na nádraží vybudovaném v rámci poválečné Trati mládeže.Satinýrka přímo v hale, kteráslouží jenom zřídkakdy jako čekárna. Vlak, tedy motorákfamiliérně Anča se zde otočí čtyřikrát. (Trať zde končí, i když v dálce za železniční zarážkou se kouří z komína a vzniká iluze, že přijíždí první parní lokomotiva.) Jízdenky se ještě prodávají a výpravčí zde byt s balkonem plným kytek.Bydlet a dělat přímo na nádraží. Kreslit, rýt, tisknout. Pít jedno koťogo za druhým, kouřit na stinném peroně a koukat se na prosluněný kopec naproti.V hale roztahané papíry, tisky, rydla, hadry, noviny, notebook připojen k staré hi-fi soupravě a  podivná akustika nádražní haly (Dead Brothers, C V Stoneking, všechnomožný).Ideální čas na práci je noc, horko trochu opadne, mouchy vyžene průvan (jinak končí přilepené v barvě, která je neúprosně láká), telefony přestanou zvonit ( ho mám vypnutý celý týden). Dělá a tiskne se dost živelně, jsme tu na pět pracovních dnů, není čas váhat.Jádro naší tlupy tvoří Palo Čejka, Jan Čumlivski a . Minulý rok se přidal Tomáš Klepoch a Matúš Maťátko. Pan domácí je Svatopluk Mikyta, ten taky odbíhá k rytí a tištění. O Čejkovi a Čumlivském napíšu zvlášť, nikdo to jinak neudělá…Čejka tiskne několik barev z jedné desky. Krystaly a květiny.Čumlivski posouvá rastry, míchá barvy a zvostra vypráví.Klepoch zručně ryje psa s vystrčeným pyjem a Maťátko ostrým tahem mouchu masařku.Konec léta je na Banské stanici zasvěcen linorytu. Zdánlivě mimo čas a prostor.Linoschnitt žije!

Titulek v menu: 
Výtvarná a technická redakce
Text: 

e-mail: baobabooks@gmail.commobil: 00420 775 64 29 40 

Menu: 
menu 1
Pořadí: 
5
O Baobabu: 

Baobab je malé rodinné nakladatelství, které v roce 2000 založili Juraj a Tereza Horváthovi. Podstatnými důvody k založení nakladatelství byla, kromě vlastní tvorby, především potřeba navázat na 90. léty narušenou tradici české ilustrace a knihy pro děti a vydávat knížky mladým ilustrátorům a autorům, kteří jinak neměli možnost na knižní trh proniknout. Původní záměr, tedy vydávat tři až pět knih ročně pro radost, brzy vzal za své. Nakladatelství se od té doby rozrostlo a nepřetržitě pracuje na obnově kultury obrazové knihy v Čechách. Ročně v něm vychází mezi 20 a 25 tituly. Spolupracuje s více než desítkou kmenových autorů: ilustrátorů a spisovatelů, iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století. Svou nakladatelskou a osvětovou práci rozvíjí nejen vydáváním knih: vždy také bylo iniciátorem a organizátorem mnohých kulturně-literárních akcí, z nichž nejvýznamnější je festival Tabook, který se odehrává každý rok na přelomu září a října v Táboře (www.tabook.cz). Baobab úzce spolupracuje s Nadací Miroslava Šaška, Vysokou školou uměleckoprůmyslou a knihkupectvím a galerií Xaoxax v pražských Vršovicích.Knihy nakladatelství Baobab si můžete koupit na www.gplusg.cz nebo v Baoprodejně na adrese Oldřichova 20 v Praze. 

Knihy AJ: 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 8.0px 'Trebuchet MS'; font-kerning: none}
span.s3 {text-decoration: underline ; font-kerning: none}
BAOBAB Publishers is small, family-owned publishing house specializing on quality children's books. Since its establishment at the break of the millennia, BAOBAB has done its utmost to restore the pictorial book culture in the Czech Republic, namely by cooperating with a score of like-minded authors, i.e. story-tellers and illustrators, scouting and supporting young talents, contributing to the development of children's author books phenomenon, mapping the European literary scene of children´s books as well as acquainting Czech reading public with the most interesting illustrators of the 20th and 21st centuries. Besides publishing and promoting activities, BAOBAB is the initiator and organizer of numerous book culture events, of which the most important the yearly Tabook Festival holding place in late September and early October in Tábor, Czech Republic (www.tabook.cz). BAOBAB Publishers cooperate closely with the Miroslav Šašek Foundation, Prague's Academy of Arts & Design (UMPRUM), Tábor's Baobab Book Shop & Gallery and Xaoxax Gallery in Prague's Vršovice District.

Výstavy: 

Zde se dozvíte o výstavách baobabích autorů i autorů spřízněných s nakladatelstvímNovinky z knihkupectví a galerie Xao zde.

Výstavy AJ: 

About our authors' exhibitons and the artists affiliated with Baobab.News from Xao bookstore and gallery here.

Kontakt: 

Baobab najdete i na facebooku.Spřátelte se s námi! Knihy nakladatelství Baobab si můžete koupit na www.gplusg.cz

Kontakt AJ: 

Baobab can be found on facebook.Befriend us!Books of Baobab publishing company,you can buy on www.gplusg.cz.

Syndikovat obsah