Jméno: 
Chrudoš
Příjmení: 
Valoušek
Náhledová fotografie: 
Fotografie: 
Piktogram: 
Text: 

 * 1960V letech 1979–1985 studoval VŠUP v Praze.Poté zaměstnán jako noční hlídač, topič a správce depozitáře.Vystavoval v Čechách i zahraničí.Za své grafiky získal několik ocenění (např. Grafika roku 1998).Za knihu Chrudošův Mix přísloví získal ocenění Nejkrásnější kniha světa na Lipském knižním veletrhu.Ohlasy v tisku:Chrudoš je v Lipsku čestný a nejkrásnější/TýdenNejkrásnější knihou svět je poctivá a hravá ruční práce Chrudoše Valouška/MF DnesDřevorytec radí: Vymyslete táboryt/Týdeník Sedmička TáborNeučím nikoho a nic - Rozhovor pro Portál české literatury/Portál české literaturyChrudoš Valoušek vystavuje v Táboře/Český rozhlasMIX přísloví zabodoval/Českobudějovický deník

Text AJ: 

*1960Between 1979 and 1985 he studied at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague. Then he worked as a night guard, boiler man and depository administrator. His works were exhibited both in the Czech Republic and abroad. His graphic prints have received several awards (for example, the Graphic Print of 1998). The book Chrudoš’s Mix of Proverbs was awarded the Most Beautiful Book of the World at the Leipzig Book Fair. He lives in Prague.

Jméno: 
Jean-Claude
Příjmení: 
Mourlevat
Náhledová fotografie: 
Fotografie: 
Text: 

*1952 Ambert, FrancieSyn mlynáře z Auvergne. Po studiích německé literatury učil několik let na středních školách ve Francii i Německu.V osmdesátých letech se začal věnovat divadelnímu herectví a režii.Je autorem a hercem němé klaunerie pro jednoho herce, představení, se kterým procestoval Francii i mnohé cizí země.Od roku 1997 píše knihy pro mládež oceňované kritikou i čtenáři.Žije u Saint Étienne.

Text AJ: 

*1952, Ambert v Auvergne.Writer, actor Born to a family of millers, studied German, and became a secondary school professor.In 1987 he created the successful one-man slapstick routine Anatole.In 1997 he published his first book and left the acting profession to become a writer and author of many successful books for children.

Jméno: 
Petr
Příjmení: 
Šmalec
Náhledová fotografie: 
Fotografie: 
Piktogram: 
Text: 

Konstruktivní a precizní kreslíř věnující se grafickému designu, ilustraci (Ferda Páv, Šmalcova Abeceda) a volné tvorbě.Absolvoval SPŠ grafickou Hellichova v Praze a ateliér ilustrace a grafiky na VŠUP u prof. Šalamouna. Žije v Olomouci, zaměstnán jako grafik Muzea umění.Kromě ilustrací a grafické úpravy se věnuje také počítačové grafice, kresbě, low-tech filmům (Owl Planet, O Špalíčkovi...).Je známý svou prací pro sdružení Auto*mat.

Text AJ: 

*1974This constructive and precise draughtsman focuses on graphical design, illustration (Ferdie the Peacock, Šmalec's Alphabet) and independent production. He studied at the Technical High School of Graphics in Hellichova Street in Prague and then at the Studio of Illustration and Graphics at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague with Prof. Šalamoun. Besides illustration and graphical design, he is also involved with computer graphics, drawing and low-tech films (for example Owl Planet, Of Špalíček). He lives in Olomouc and works as a graphic designer in the Museum of Art.

Datum výstavy: 
19.2.2011 - 13.3.2011
Text: 

Tuto sobotu v 16 hodin srdečně zveme na zahájení výstavky kreseb ostravské malířky Hany Puchové v Baogalerii v Táboře.Hana Puchová se narodila v roce 1966 v Ostravě, absolvovala ateliér ilustrace a grafiky Jiřího Šalamouna v Praze a dnes opět žije a pracuje v OstravěZde věta přesná od Jana Balabána o : Její prostá a hmotná stylizace figur i věcí vzdoruje vší rafinovanosti a estetickému zapouzdření, které mění předměty v artefakty, jak bývá u obrazů interiérů a zátiší často zvykem.Puchová je naopak jaksi dětsky či donkichotsky rozhodnuta nemalovat obrazy věcí a lidí, ale věci a lidi samotné. Avšak jako malířka nic jiného než obrazy malovat nemůže, zkouši je tedy vytvořit znova, své vlastní, a tak se její v podstatě figurativní tvorba zbavuje popisnosti a přímé reference k realitě.Ohlasy v médiích:Rozhovor pro Český rozhlasČlánek o výstavě Hany Puchové v týdeníku Mladá fronta Sedmička. 

Obrázky: 
Datum: 
5.9.2011
Obrázky: 
Text: 

Potřetí jsme si vystřihli týden na konci léta v Banskej Štiavnici.Přímo na nádraží vybudovaném v rámci poválečné Trati mládeže.Satinýrka přímo v hale, kteráslouží jenom zřídkakdy jako čekárna. Vlak, tedy motorákfamiliérně Anča se zde otočí čtyřikrát. (Trať zde končí, i když v dálce za železniční zarážkou se kouří z komína a vzniká iluze, že přijíždí první parní lokomotiva.) Jízdenky se ještě prodávají a výpravčí zde byt s balkonem plným kytek.Bydlet a dělat přímo na nádraží. Kreslit, rýt, tisknout. Pít jedno koťogo za druhým, kouřit na stinném peroně a koukat se na prosluněný kopec naproti.V hale roztahané papíry, tisky, rydla, hadry, noviny, notebook připojen k staré hi-fi soupravě a  podivná akustika nádražní haly (Dead Brothers, C V Stoneking, všechnomožný).Ideální čas na práci je noc, horko trochu opadne, mouchy vyžene průvan (jinak končí přilepené v barvě, která je neúprosně láká), telefony přestanou zvonit ( ho mám vypnutý celý týden). Dělá a tiskne se dost živelně, jsme tu na pět pracovních dnů, není čas váhat.Jádro naší tlupy tvoří Palo Čejka, Jan Čumlivski a . Minulý rok se přidal Tomáš Klepoch a Matúš Maťátko. Pan domácí je Svatopluk Mikyta, ten taky odbíhá k rytí a tištění. O Čejkovi a Čumlivském napíšu zvlášť, nikdo to jinak neudělá…Čejka tiskne několik barev z jedné desky. Krystaly a květiny.Čumlivski posouvá rastry, míchá barvy a zvostra vypráví.Klepoch zručně ryje psa s vystrčeným pyjem a Maťátko ostrým tahem mouchu masařku.Konec léta je na Banské stanici zasvěcen linorytu. Zdánlivě mimo čas a prostor.Linoschnitt žije!

Titulek v menu: 
Výtvarná a technická redakce
Text: 

e-mail: baobabooks@gmail.commobil: 00420 775 64 29 40 

Menu: 
menu 1
Pořadí: 
5
O Baobabu: 

Baobab je malé rodinné nakladatelství, které v roce 2000 založili Juraj a Tereza Horváthovi. Podstatnými důvody k založení nakladatelství byla, kromě vlastní tvorby, především potřeba navázat na 90. léty narušenou tradici české ilustrace a knihy pro děti a vydávat knížky mladým ilustrátorům a autorům, kteří jinak neměli možnost na knižní trh proniknout. Původní záměr, tedy vydávat tři až pět knih ročně pro radost, brzy vzal za své. Nakladatelství se od té doby rozrostlo a nepřetržitě pracuje na obnově kultury obrazové knihy v Čechách. Ročně v něm vychází mezi 20 a 25 tituly. Spolupracuje s více než desítkou kmenových autorů: ilustrátorů a spisovatelů, iniciuje a podporuje mladé talenty, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století. Svou nakladatelskou a osvětovou práci rozvíjí nejen vydáváním knih: vždy také bylo iniciátorem a organizátorem mnohých kulturně-literárních akcí, z nichž nejvýznamnější je festival Tabook, který se odehrává každý rok na přelomu září a října v Táboře (www.tabook.cz). Baobab úzce spolupracuje s Nadací Miroslava Šaška, Vysokou školou uměleckoprůmyslou a knihkupectvím a galerií Xaoxax v pražských Vršovicích.Knihy nakladatelství Baobab si můžete koupit na www.gplusg.cz nebo v Baoprodejně na adrese Oldřichova 20 v Praze. 

Knihy AJ: 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 8.0px 'Trebuchet MS'; font-kerning: none}
span.s3 {text-decoration: underline ; font-kerning: none}
BAOBAB Publishers is small, family-owned publishing house specializing on quality children's books. Since its establishment at the break of the millennia, BAOBAB has done its utmost to restore the pictorial book culture in the Czech Republic, namely by cooperating with a score of like-minded authors, i.e. story-tellers and illustrators, scouting and supporting young talents, contributing to the development of children's author books phenomenon, mapping the European literary scene of children´s books as well as acquainting Czech reading public with the most interesting illustrators of the 20th and 21st centuries. Besides publishing and promoting activities, BAOBAB is the initiator and organizer of numerous book culture events, of which the most important the yearly Tabook Festival holding place in late September and early October in Tábor, Czech Republic (www.tabook.cz). BAOBAB Publishers cooperate closely with the Miroslav Šašek Foundation, Prague's Academy of Arts & Design (UMPRUM), Tábor's Baobab Book Shop & Gallery and Xaoxax Gallery in Prague's Vršovice District.

Výstavy: 

Zde se dozvíte o výstavách baobabích autorů i autorů spřízněných s nakladatelstvímNovinky z knihkupectví a galerie Xao zde.

Výstavy AJ: 

About our authors' exhibitons and the artists affiliated with Baobab.News from Xao bookstore and gallery here.

Kontakt: 

Baobab najdete i na facebooku.Spřátelte se s námi! Knihy nakladatelství Baobab si můžete koupit na www.gplusg.cz

Kontakt AJ: 

Baobab can be found on facebook.Befriend us!Books of Baobab publishing company,you can buy on www.gplusg.cz.

Syndikovat obsah