ilustrace

Fantazijní výstava křehkého grafika Jana Híska

Srdečně Vás zveme na výstavu Mezzotinty: drobných grafických prací grafika, malíře a ilustrátora Jana Híska (1965), kterou otevřeme v táborském Baobabu v Žižkově ulici 250 v sobotu 8. října v 17.30. Křehké, duchovní, podivuhodné krajiny a motivy: ztemnělépohádkové mezzotinty a suché jehly, rostoucí nekonečné florální kresby a malby tohoto plachého, éterického výtvarníka- básníka otevírají cesty k bájným světům lidské fantazie. Najdeme v nichtělesnou blízkost s tvorbou médií i francouzských symbolistů, vnitřní propojenost s Janem Zrzavým a zároveň absolutní svébytnost: vždy dokonalou soustředěnou střídmost a eleganci výrazu (spojenou s užíváním klasických technik) a zároveń vnitřní křehkost a nejistotu člověka své doby.

připravujeme
archiv událostí