ilustrace

David B. / Zahrada ve zbrani

Středověk: doba mystických vytržení, náboženských blouznění a očekávání konce světa. Lidé bloudí po zemi hledají cestu, která by je přivedla přímo k Bohu. Něteří kážou a bouří se proti oficiálnímu církevnímu kánonu i úpadku, jiní opouštějí rodiny, utíkají z domovů a zakládají ideální města nebo se zbavují majetků…

Rohan, pražský měšťan, vidění, ve kterém praotec Adam vyzývá k opuštění tohoto světa a znovunalezení
ráje. Aby toho dosáhl musí projít Eviným lůnem…

Rohan vyzývá své věrné, aby ho následovali, a vzniká tak sekta Adamitů…

Na opačném břehu stojí Jan Žižka, jehož věrní založili město Tábor. I oni čekají na konec světa…

Následuje však jen válka lemovaná násilím a utrpením…

184x264 | 112 pages | 2015 | 320 Kč | Baosvět | buy now

BAOBAB Publishers is small, family-owned publishing house specializing on quality children's books. Since its establishment at the break of the millennia, BAOBAB has done its utmost to restore the pictorial book culture in the Czech Republic, namely by cooperating with a score of like-minded authors, i.e. story-tellers and illustrators, scouting and supporting young talents, contributing to the development of children's author books phenomenon, mapping the European literary scene of children´s books as well as acquainting Czech reading public with the most interesting illustrators of the 20th and 21st centuries. Besides publishing and promoting activities, BAOBAB is the initiator and organizer of numerous book culture events, of which the most important the yearly Tabook Festival holding place in late September and early October in Tábor, Czech Republic (www.tabook.cz). BAOBAB Publishers cooperate closely with the Miroslav Šašek Foundation, Prague's Academy of Arts & Design (UMPRUM), Tábor's Baobab Book Shop & Gallery and Xaoxax Gallery in Prague's Vršovice District.