ilustrace

Daniel Pennac / Učení mučení

částečně autobiografické knize Učení mučení vychází Daniel Pennacparadoxní osobní zkušenosti: tento ve školních letech špatný žák, „beznadějný případ“, narozenýdobře zajištěné středostavovské rodině, která ho po mnoha průšvizích poslala do neoblíbené internátní školy, nakonec vystudoval vysokou školutřicet let působil jako učitel na druhém stupniprofesor francouzštinyfrancouzské literatury na lyceu. A po roce 1973 dokonce začal psátjeho románový cykluspotrhlé rodině Malaussénových mu přinesl neobyčejný úspěchčtenářůkritiky

Ve své knize Učení mučení líčí, jak se trpké dětské zkušenosti beznadějného žákalempla, navíc postiženého dysortografií, později promítly do jeho přístupužákům (často pracovalproblematickými dětmi na předměstských sídlištích), jak je při hodinách poněkud svérázným způsobem motivovaljak jeho výuka naučila žáky mysletčasto je rozhodujícím způsobem poznamenala na celý život. Kniha Učení mučení získala ve Franciiroce 2007 prestižní Renaudotovu cenu.

140x195 | 208 pages | 2014 | Mi.Mo

BAOBAB Publishers is small, family-owned publishing house specializing on quality children's books. Since its establishment at the break of the millennia, BAOBAB has done its utmost to restore the pictorial book culture in the Czech Republic, namely by cooperating with a score of like-minded authors, i.e. story-tellers and illustrators, scouting and supporting young talents, contributing to the development of children's author books phenomenon, mapping the European literary scene of children´s books as well as acquainting Czech reading public with the most interesting illustrators of the 20th and 21st centuries. Besides publishing and promoting activities, BAOBAB is the initiator and organizer of numerous book culture events, of which the most important the yearly Tabook Festival holding place in late September and early October in Tábor, Czech Republic (www.tabook.cz). BAOBAB Publishers cooperate closely with the Miroslav Šašek Foundation, Prague's Academy of Arts & Design (UMPRUM), Tábor's Baobab Book Shop & Gallery and Xaoxax Gallery in Prague's Vršovice District.