ilustrace

Luboš Drtina: grafiky, knihy a ilustrace

Luboš Drtina patří mezi nejvyhraněnější grafické designéry. Používá, jasný a výrazný grafický jazyk. Jeho úpravy knih i ilustrace jsou snadno rozpoznatelné a nezaměnitelné. A navíc je sám obětavým vydavatelem, mimo jiné i pečlivě vypravených knih Miloše Doležala. A něco v L.D. zůstalo i z časů kdy hrubě xeroxoval a skládal časopis VOKNO. Otlučená písmena, velké detaily a znakové kresby...

Rozhovor s Lubošem Drtinou v Českém rozhlase 
Rozhovor v táborském týdeníku Sedmička.

Current Exhibitions
Future Exhibitions
Past Exhibitions

About our authors' exhibitons and the artists affiliated with Baobab.

News from Xao bookstore and gallery here.